— Příroda —
 

Jakobovy lípy

04.04.2021

Skupina 5 lip roste kolem zříceniny kostela sv. Jakuba (Jakoba) cca 1 km jihozápadně od Bochova. Jakobovy lípy byly prohlášeny na návrh našeho sdružení (ZO ČSOP Alter meles) za památné stromy rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.07.2005.

Dub u Vorlů

04.04.2021

Skupina dvou dubů roste na okraji výrobního areálu firmy Vorel, z nich ochrany památného stromu požívá pouze mohutnější dub rostoucí u příjezdové komunikace a výrobní plechové haly. Dub byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.09.2005.

Dub letní roste v zahradě rodinného domu č.p. 236 v Karlových Varech - Tašovicích, vedle silnice Doubí x Globus. Dub byl prohlášen za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 15.10.2005.

Skupina dříve 10 ks lip rostla kolem ohradní zdi hřbitova a uvnitř, obklopující kostel sv. Mikuláše u Verušic na Žluticku. Mikulášské lípy byly prohlášeny za památné stromy Vyhláškou Okresního národního výboru s platností od 01.01.1986.

Lípa roste na soukromé zahradě nemovitosti č.p. 2 v jihozápadním okraji osady Mezirolí, dříve u Dvořáků, nyní (2016) ruského vlastníka, který dříve vlastnil vodní nádrž Lesík. Lípa byla prohlášena za památný strom rozhodnutím Magistrátu města Karlovy Vary ze dne 21.07.2006.

Skupiny 4 ks lip rostla kolem příjezdové komunikace od bývalé fary kostela sv. Jiří k ulici Toužimská v Bečově nad Teplou. Lípy byly vyhlášeny za památné Vyhláškou Okresního národního výboru Karlovy Vary s účinností od 01.01.1986.

Lípa roste u polorozbořené zdi na východním okraji okrouhlé návsi osady Odolenovice. Lípa v Odolenovicích byla prohlášena za památný strom rozhodnutím Městského úřadu Toužim ze dne 22.05.1996.

Lípa roste pod silnicí vedoucí z Pozorky do Nejdku, na travnatém plácku nedaleko benzinové stanice, nad Oldřichovským potokem. Lípa u benzinové stanice byla prohlášena za památný strom rozhodnutím Městského úřadu v Nejdku ze dne 25.7.2006.