— Příroda —
 

Projdete-li údolní svahy řeky Ohře, uvidíte překrásné skalní výchozy na obou stranách toku. Řeka Ohře společně s tektonickými výtvory přírody tak tvoří překrásné a romantické zákoutí svádící k romantickým procházkám a výletům do těchto tajemných míst.

Přírodní památku Homolku, unikátní skalní výchoz nalezneme nedaleko Bečova nad Teplou. Pro svůj geologický vývoj je chráněna jako přírodní památka.

Plodnice: jsou jednoleté, tlustě masité, obvykle bez třeně, často přirůstají ke dřevu střechovitě nad sebou. Klobouk o průměru 10-40cm je v mládí často hlízovitý, později polokruhovitý, vějířovitý nebo různě zdeformovaný, na svrchní straně paprsčitě vrásčitý, ojíněný, zprvu okrově nebo sírově žlutý, později žlutooranžový, místy s růžovým nádechem a...

Popis: nenápadné žloutkově žluté až 60 mm velké plodničky. Tvar plodnice je nejčastěji kyjovitý. Horní plodná část až 7 mm tlustá, válcovitá až kyjovitá, křehká a dutá. Je ostře oddělena od křehkého a lysého, bílého až průsvitného třeně.